Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Стратегія
blank Євроінтеграція
blank Основні проекти
Новини
19 вересня 2023
Украерорух досяг домовленостей щодо організації навчання в школі Entry Point North (EPN)

15 вересня 2023
Директор Украероруху, Андрій ЯРМАК, взяв участь у стратегічній зустрічі, яка була організована Міжнародною радою аеропортів (ACI Europe)

13 вересня 2023
Директор Украероруху, Андрій ЯРМАК, підтвердив домовленості з Federal Aviation Administration (FAA) за напрямом підтримання та розвитку знань диспетчерського складу Украероруху

12 вересня 2023
Директор Украероруху, Андрій ЯРМАК, провів робочу зустріч з керівництвом польського провайдера аеронавігаційного обслуговування PANSA

5 липня 2023
Украерорух системно проводить курси відновлювальної підготовки для всього диспетчерського складу - як в Україні, так і за кордоном

Стратегія
Стратегія розвитку Украероруху до 2030 року розроблена з метою визначення стратегічних цілей вищого рівня та основних пріоритетних напрямів вдосконалення аеронавігаційного обслуговування, враховуючи національні потреби та загальноєвропейські проекти і програми.

Місія

Основна місія підприємства полягає у забезпеченні якісного, безпечного та дружнього до навколишнього природного середовища аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну.

Бачення

Покращення співпраці з ключовими партнерами національної та світової авіаційної спільноти з метою досягнення найкращих світових показників у цій галузі для гарантування безпечного, якісного та ефективного транспортування пасажирів та вантажів повітрям.

Місце

Украерорух – надійна, прогнозована і економічно ефективна складова інфраструктури цивільної авіації України, яка активно розвивається з урахуванням функціонування об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та в загальному процесі європейської інтеграції і відповідного розвитку національної аеронавігаційної системи.

Стратегічні цілі

Стратегічні цілі Украероруху були визначені з урахуванням динамічних і незмінних внутрішніх та зовнішніх факторів. Основний фокус, з огляду на зовнішні фактори, зосереджено на таких стратегічних цілях вищого рівня (СЦВР):

СЦВР01: Безпека польотів

Розвиток та підтримання зрілої, надійної та дієвої системи управління безпекою польотів.

СЦВР02: Задоволення потреб користувачів повітряного простору

Зміцнення позиції Украероруху як надійного провайдера АНО у європейському регіоні.

СЦВР03: Виробнича ефективність

Наближення Украероруху до середньоєвропейських ключових показників діяльності (КРІ) провайдера АНО.

СЦВР04: Зменшення впливу на довкілля

Підтримання та сприяння подальшій інтеграції аеронавігаційної системи України до європейської з урахуванням охорони навколишнього природного середовища.

Описані СЦВР розкриваються та деталізуються стратегічними цілями середнього рівня у документах/планах нижчого рівня, а саме у плані реалізації Стратегії, бізнес-плані та річному плані Украероруху.

Моніторинг процесу досягнення стратегічних цілей за основними напрямами діяльності підприємства виконується із застосуванням ключових показників діяльності (KPI) за такими ключовими напрямами (KPA):
  • безпека польотів;
  • пропускна спроможність;
  • навколишнє природне середовище;
  • економічна ефективність.

Інструментом моніторингу стану виконання бізнес-плану і інших цільових програм, зокрема з боку Державіаслужби, є річний звіт підприємства. Якщо за результатами аналізу щорічного звіту з’ясовано, що у звітному періоді не досягнуто ключових показників діяльності, розробляються необхідні заходи врегулювання ситуації.

Врахування національних та міжнародних стратегічних напрямів розвитку аеронавігації

Національна транспортна стратегія України до 2030 року

Глобальний аеронавігаційний план ICAO (ICAO GANP) та план впровадження вдосконалень блоків авіаційних систем в Європейському регіоні (EUR ASBU Implementation Plan)

Європейський майстер-план з ОрПР (European ATM Master Plan)

Національний план впровадження єдиного європейського неба (LSSIP)

Глобальна експлуатаційна концепція організації повітряного руху (Doc 9854)


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання