Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Служба аеронавігаційного обслуговування
blank Служба зв’язку, навігації та спостереження
blank Обслуговування аеронавігаційною інформацією
blank Украероцентр
Новини
28 лютого 2022
Повідомлення про форс-мажорні обставини на території України

24 лютого 2022
Оголощення про закриття повітряного простору України

23 лютого 2022
Верховна Рада України ухвалила рішення про запровадження  надзвичайного стану в окремих регіонах України

23 лютого 2022
Повітряний простір України відкритий та доступний для планування та виконання польотів

13 лютого 2022
Небо над Україною залишається відкритим

Служба зв’язку, навігації та спостереження
Автоматизовані системи керування повітряним рухом

Украерорух використовує новітні автоматизовані системи керування повітряним рухом вітчизняного та іноземного виробництва. Для забезпечення сучасних операційних вимог щодо використання повітряного простору постійно ведуться роботи щодо модернізації та розширення функціональних можливостей АС КПР.

Автоматизовані системи керування повітряним рухом (АС КПР) розташовані у Київському, Львівському, Дніпровському та Одеському районних диспетчерських центрах (РДЦ), а також у Харківському аеродромному диспетчерському центрі (АДЦ).

Очікується, що архітектура майбутніх АС КПР буде підтримувати концепцію «Віртуального Центру ОрПР», в той час як потрібна функціональність буде доступною на будь-якому робочому місці, пов’язаному із загальнонаціональною або Європейською аеронавігаційною мережею.

Електрозв'язок

Авіаційний електрозв'язок призначений для:
 • обміну повідомленнями між органами ОПР та ПС протягом усього польоту;
 • взаємодії органів ОПР під час планування використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху;
 • взаємодії між службами підприємств, організацій та установ ЦА під час передавання (приймання) адміністративної та виробничої інформації;
 • автоматизованого обміну даними з ПС та наземними користувачами, які забезпечують польоти;
 • передавання (приймання) повідомлень, які містять оперативну метеорологічну інформацію;
 • взаємодії з підрозділами відповідних органів Міноборони, МНС, МВС та інших центральних органів виконавчої влади.

Авіаційний повітряний електрозв’язок «повітря – земля»

Двосторонній радіозв’язок «повітря – земля» є основним видом зв’язку органів обслуговування повітряного руху (ОПР) з екіпажами повітряних суден (ПС) та між екіпажами ПС, які перебувають у польоті. Украерорух для всіх органів ОПР використовує радіоканали у діапазоні дуже високих частот (ДВЧ). Поступово виконуються роботи з впровадження більш сучасного обладнання з підтримкою технологій VoIP та розподілом частотних каналів з кроком 8,33 кГц.

Авіаційний наземний електрозв’язок «земля – земля»

Авіаційний наземний електрозв'язок є основним засобом забезпечення взаємодії органів ОПР підприємства в процесі операційної діяльності. Для організації авіаційного наземного електрозв'язку застосовуються засоби проводового електрозв'язку, радіозв'язку, радіорелейного зв'язку та супутникового електрозв'язку.

Для забезпечення електрозв'язку «земля – земля» впроваджено системи комутації мовного зв’язку (VCSS) нового покоління та цифрові системи передачі даних.

Впроваджено магістральну телекомунікаційну мережу (МТМ) – розвинену, високопродуктивну, надійну і захищену систему транспортування максимально можливої кількості видів інформаційних потоків, необхідних для надання аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Обладнання МТМ встановлено в усіх регіональних структурних підрозділах Украероруху, таким чином вдалося технологічно об’єднати всі підрозділи підприємства в один спільний IP-простір в аеронавігації. Мережа дозволяє забезпечити ефективний обмін аеронавігаційними даними і поліпшує координацію між центрами керування повітряним рухом. У рамках цієї мережі створено умови для впровадження в Україні таких сучасних технологій та систем як організація мовного зв’язку з використанням IP-протоколу мережевого рівня (VoIP), система обміну повідомленнями ОПР (AMHS), застосування загального протоколу передачі повідомлень про польоти через IP-середовище (FMTP), мережа розповсюдження даних спостереження тощо.

Мережа авіаційного фіксованого зв’язку

Складовою аеронавігаційного обслуговування, яке здійснює Украерорух, є надання послуг авіаційного фіксованого зв’язку.

Сьогодні, згідно зі стратегією розвитку вітчизняної аеронавігаційної системи в Украерорусі, впроваджується нова система обміну повідомленнями ОПР – AMHS.

Впровадження AMHS дозволить замінити застарілу малоефективну мережу AFTN на сучасну систему обміну повідомленнями, зняти обмеження на розмір та формат повідомлень ОПР, забезпечити швидку та безпечну їх передачу з урахуванням зростаючого обсягу обміну даними відповідно до сучасних міжнародних стандартів і вимог ICAO та Євроконтролю.

Навігація

Навігаційні системи для забезпечення підтримки традиційної навігації (NDB, VOR/DME, DME) створюють навігаційне поле в маршрутному, термінальному повітряному просторі та при виконанні процедур заходження на посадку.

Характеристики навігаційних засобів відповідають вимогам стандартів та рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації тому I додатка 10 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та національним сертифікаційним вимогам до наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації.

Льотні перевірки проводяться в обсязі та з періодичністю, які визначенні національними нормативними документами.

Перелік навігаційних засобів, які використовуються в маршрутному повітряному просторі України наведено в AIP України (розділ ENR 4.1).

Обладнання, яке використовується в термінальному повітряному просторі та при заходженні на посадку для кожного аеродрому наведено в AIP України у відповідному розділі (AD-2, AD-3).

Розвиток навігаційної інфраструктури Украероруху для забезпечення навігації, заснованої на характеристиках (PBN), в Україні базується на таких принципах:
 • визнання глобальних навігаційних супутникових систем GNSS як основного засобу навігації на рівні авіаційної влади та створення системи моніторингу сигналів GNSS для цілей, описаних в ICAO Doc 9849;
 • використання кількох супутникових сузір’їв GNSS;
 • використання наземної навігаційної інфраструктури в якості резерву на випадок відмови систем GNSS;
 • використання DME в якості основи наземної навігаційної інфраструктури;
 • використання функціональних доповнень глобальних навігаційних супутникових систем GNSS, зокрема, розширення офіційного покриття системи EGNOS на територію України.

Спостереження

Основу системи спостереження контрольованого повітряного простору на маршруті та термінального повітряного простору аеродромів складають вторинні моноімпульсні радіолокатори режиму S та первинні оглядові радіолокатори.

Для ефективного цілодобового стеження за особливими явищами погоди у повітряному просторі України експлуатуються допплерівські метеорологічні радіолокаційні системи (ДМРЛС).

Головним напрямком розвитку інфраструктури спостереження є впровадження систем кооперативного спостереження (режим S (EHS) MSSR, ADS-B, MLAT/WAM), доповнених за необхідністю некооперативними системами спостереження, такими як радіолокатори контролю наземного руху (SMR) та первинними оглядовими радіолокаторами (PSR). Планується розпочати перехід до використання систем ADS-B для забезпечення функції спостереження у контрольованому повітряному просторі. Масштаби, часові рамки такого переходу будуть обумовлені результатами моніторингу впровадження імплементаційних правил ЄС щодо сумісності систем спостереження.


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання