Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Служба аеронавігаційного обслуговування
blank Структура та основні засади функціонування
blank Обслуговування повітряного руху
blank Моніторинг якості обслуговування повітряного руху
blank Організація та управління використанням (менеджмент) повітряного простору
blank Організація потоків повітряного руху
blank Організація професійної підготовки персоналу ОПР на об’єктах АНО
blank Метеорологічне обслуговування аеронавігації
blank Методична рада Украероруху
blank Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
blank Служба зв’язку, навігації та спостереження
blank Обслуговування аеронавігаційною інформацією
blank Украероцентр
Новини
28 лютого 2022
Повідомлення про форс-мажорні обставини на території України

24 лютого 2022
Оголощення про закриття повітряного простору України

23 лютого 2022
Верховна Рада України ухвалила рішення про запровадження  надзвичайного стану в окремих регіонах України

23 лютого 2022
Повітряний простір України відкритий та доступний для планування та виконання польотів

13 лютого 2022
Небо над Україною залишається відкритим

Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
Місцева кваліфікаційна комісія створена в Украерорусі у 2003 році наказом Украероруху від 19.02.2003 № 48 «Про місцеву кваліфікаційну комісію». Наразі Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху (далі – МКК Украероруху) діє на підставі Положення про місцеву кваліфікаційну комісію Украероруху, затвердженого наказом Украероруху від 02.07.2021 № 455 «Про затвердження Положення про місцеву кваліфікаційну комісію Украероруху».

Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху (МКК Украероруху) є постійно діючим органом Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, створена з метою організації та здійснення оцінювання компетентності персоналу ОПР служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху (Служба АНО) та виконання інших завдань та функцій, покладених на МКК Украероруху.

Основною формою роботи МКК Украероруху є засідання. Засідання проводяться у разі потреби за рішенням голови МКК Украероруху.


До складу МКК Украероруху входять: голова, заступники голови від РСП, секретар, помічники заступників голови від РСП та члени МКК Украероруху.

Головою МКК Украероруху є заступник директора з операційної діяльності (за посадою), заступниками голови від РСП є заступники директорів з УПР (за посадою).

Членами МКК Украероруху призначаються кваліфіковані фахівці з числа керівного складу апарату управління Служби АНО. Персональний та кількісний склад членів МКК Украероруху визначається головою МКК Украероруху та вводиться в дію наказом Украероруху.

Секретар МКК Украероруху призначається з числа фахівців апарату управління Служби АНО, що підпорядковуються безпосередньо заступнику директора з операційної діяльності.

Склад МКК Украероруху затверджений наказом Украероруху від 12.07.2021 № 477 «Про затвердження оновленого складу місцевої кваліфікаційної комісії Украероруху.


Основні завдання місцевої кваліфікаційної комісії Украероруху:

1. Перевірка документів, пов’язаних із видачею свідоцтва та сертифікатів диспетчерів УПР, на відповідність вимогам, встановленим нормативно-правовими актами України та організаційно-розпорядчими документами уповноваженого органу з питань цивільної авіації та Украероруху.
2. Організація взаємодії з уповноваженим органом з питань цивільної авіації з питань видачі свідоцтва диспетчера УПР, рейтингу (-ів), доповнення до рейтингу, допуску (-ів) та продовження строку дії допусків.
3. Організація затвердження кандидатів на одержання дозволу на проведення екзаменування за теоретичними дисциплінами курсів підготовки в органі ОПР та безперервної підготовки.
4. Організація затвердження кандидатів до резерву на заміщення та призначення на керівні посади ОПР.
5. Організація затвердження допусків до роботи старшим диспетчером, керівником польотів.
6. Підготовка та супроводження:
6.1. Примірної схеми компетентності органу обслуговування повітряного руху в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України.
6.2. Місцевих схем компетентності органів обслуговування повітряного руху об’єктів аеронавігаційного обслуговування регіональних структурних підрозділів Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.9. Організація та проведення оцінювання компетентності при виникненні сумнівів щодо компетентності фахівця ОПР.
7. Моніторинг актуальності курсів підготовки в органі ОПР та безперервної підготовки.
8. Моніторинг виконання вимог щодо компетентності власників свідоцтва диспетчера УПР, зазначених у нормативно-правових актах України, організаційно-розпорядчих документах уповноваженого органу з питань цивільної авіації та Украероруху.
9. Організація методичної допомоги керівному та диспетчерському складу з питань адміністрування процесів отримання свідоцтв диспетчера УПР, рейтингів, доповнень до рейтингу і відповідних допусків у частині, що стосується.
10. Організація ведення облікової звітної документації та архіву МКК Украероруху.
11. Організація взаємодії за окремим дорученням директора Украероруху з міжнародними організаціями, відповідними структурними підрозділами уповноваженого органу з питань цивільної авіації та підрозділами Украероруху з питань, пов’язаних із видачею свідоцтв та сертифікатів диспетчерів УПР.
12. Розгляд справ стосовно компетентності власників свідоцтв за відповідними допусками у випадках виникнення подій, пов’язаних із безпекою польотів при організації повітряного руху, за результатами розслідування авіаційних подій або інцидентів з дотриманням принципів Справедливої культури в Украерорусі.

МКК Украероруху у своїй діяльності керується чинними нормативно-правовими актами України, організаційно-розпорядчими документами Украероруху та Положенням про МКК Украероруху.

Зміни до Положення про МКК Украероруху вносяться наказами Украероруху за погодженням з повноважним органом цивільної авіації України.

Відповідно до вимог Положення про МКК Украероруху здійснюється підготовка та супроводження Примірної схеми компетентності органу обслуговування повітряного руху в Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України.

Положення про МКК Украероруху та склад МКК Украероруху розміщені в розділі "Документи".

Контакти

Голова МКК Украероруху

Заступник директора з операційної діяльності
Перевезенцев Сергій Миколайович
тел:(+38 044) 351 57 13
AFTN:УККРЗГЗБ
Заступник голови МКК Украероруху від РСП «Київцентраеро»

Заступник директора з УПР РСП «Київцентраеро»
Добрівський Віктор Казимирович
тел:(+38 044) 351 61 14
факс:(+38 044) 351 66 55
AFTN:УКБЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху від Дніпровського РСП

Заступник директора з УПР Дніпровського РСП
Панов Ігор Владиславович
тел:(+38 056) 375 80 03
факс:(+38 056) 375 81 51
AFTN:УКДЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху від Львівського РСП

Заступник директора з УПР Львівського РСП
Новаковський Василь Миколайович
тел:(+38 032) 297 21 30
факс:(+38 032) 297 21 11
AFTN:УКЛЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху від Одеського РСП

Заступник директора з УПР Одеського РСП
Сімовських Андрій Борисович
тел:(+38 048) 730 50 07
AFTN:УКОЖЗГЗД
Секретар МКК Украероруху

Інженер 1-ї категорії відділу організації професійної підготовки персоналу ОПР на об’єктах АНО
Костарєва Ольга Володимирівна
тел:(+38 044) 351 50 52
факс:(+38 044) 351 66 52


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання