Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Служба аеронавігаційного обслуговування
blank Структура та основні засади функціонування
blank Обслуговування повітряного руху
blank Моніторинг якості обслуговування повітряного руху
blank Організація та управління використанням (менеджмент) повітряного простору
blank Організація потоків повітряного руху
blank Організація професійної підготовки персоналу ОПР на об’єктах АНО
blank Метеорологічне обслуговування аеронавігації
blank Методична рада Украероруху
blank Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
blank Служба зв’язку, навігації та спостереження
blank Обслуговування аеронавігаційною інформацією
blank Украероцентр
Новини
27 липня 2021
Понад 300 млн гривень податків сплатив Украерорух за пів року

21 липня 2021
Не просто управлінці. 10 ефективних держменеджерів України за версією Фокуса

19 липня 2021
Сьогодні – 22 річниця створення Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України

16 липня 2021
«Бухгалтерія – це порядок, за це й люблю свою професію» – Олена Дутова

7 липня 2021
Відновлення авіатрафіку в червні: кількість польотів, які обслужив Украерорух, досягла майже 60 % від докризового рівня

Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
Місцева кваліфікаційна комісія створена в Украерорусі у 2003 році наказом Украероруху від 19.02.2003 № 48 «Про місцеву кваліфікаційну комісію». Наразі Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху (МКК Украероруху) діє на підставі Положення про місцеву кваліфікаційну комісію Украероруху, затвердженого наказом Украероруху від 04.07.2012 № 308 «Про затвердження Положення про місцеву кваліфікаційну комісію Украероруху».

Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху (МКК Украероруху) є постійно діючим органом Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, створена з метою організації та здійснення оцінювання компетентності персоналу ОПР служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху (Служба АНО) та виконання інших завдань та функцій, покладених на МКК Украероруху.

Основною формою роботи МКК Украероруху є засідання. Засідання проводяться у разі потреби за рішенням голови МКК Украероруху.

До складу МКК Украероруху входять: голова, заступники голови від РСП та НСЦ Украероруху, секретар, помічники заступників голови від РСП та НСЦ Украероруху та члени МКК Украероруху.

Головою МКК Украероруху є заступник директора з аеронавігаційного обслуговування (за посадою), заступниками голови від РСП є заступники директорів з УПР (за посадою), заступником голови від НСЦ Украероруху – начальник відповідного центру з підготовки персоналу ОПР або особа, яка його заміщує.

Членами МКК Украероруху призначаються кваліфіковані фахівці з числа керівного складу апарату управління Служби АНО. Персональний та кількісний склад членів МКК Украероруху визначається головою МКК Украероруху та вводиться в дію наказом Украероруху.

Секретар МКК Украероруху призначається з числа фахівців апарату управління Служби АНО, що підпорядковуються безпосередньо заступнику директора з аеронавігаційного обслуговування.

Склад МКК Украероруху затверджений наказом Украероруху від 11.05.2018 № 240 «Про затвердження оновленого складу місцевої кваліфікаційної комісії Украероруху».

Основні завдання місцевої кваліфікаційної комісії Украероруху:

1. Організація та оцінювання компетентності персоналу ОПР, що має вимоги наявності чинного свідоцтва диспетчера служби руху.
2. Перевірка документів, пов’язаних з сертифікацією персоналу ОПР на відповідність їх вимогам, встановленим нормативно-правовими актами України та організаційно-розпорядчими документами Украероруху.
3. Підготовка та супроводження переліку контрольних питань з сертифікаційних дисциплін, пов’язаних із оцінкою компетентності персоналу ОПР.
4. Контроль виконання у службі АНО встановлених сертифікаційних вимог, зазначених в нормативно-правових актах України, організаційно-розпорядчих документах уповноваженого органу цивільної авіації та Украероруху, під час проведення сертифікації персоналу ОПР.
5. Організація методичної допомоги керівному та диспетчерському складу з питань, що стосуються оцінювання компетентності персоналу ОПР.
6. Організація затвердження кандидатів до резерву на заміщення та призначення на керівні посади ОПР.
7. Організація ведення облікової звітної документації та архіву МКК Украероруху.
8. Організація взаємодії за окремим дорученням директора Украероруху з міжнародними організаціями, відповідними структурними підрозділами уповноваженого органу цивільної авіації та підрозділами Украероруху, що стосується сертифікації персоналу ОПР.
9. Організація та проведення оцінювання компетентності при виникненні сумнівів щодо компетентності фахівця ОПР.
10. Організація та проведення оцінювання компетентності при наданні рейтингу (-ів), спеціальної та особливої відміток та або допуску (-ів) до самостійної роботи.
11. Проведення оцінювання компетентності кандидатів на отримання свідоцтва студента-диспетчера служби руху/диспетчера служби руху.

МКК Украероруху у своїй діяльності керується чинними нормативно-правовими актами України, організаційно-розпорядчими документами Украероруху та Положенням про МКК Украероруху.

Зміни до Положення про МКК Украероруху вносяться наказами Украероруху за погодженням з повноважним органом цивільної авіації України.

Відповідно до вимог Положення про МКК Украероруху здійснюється підготовка та супроводження переліку контрольних питань з сертифікаційних дисциплін, пов’язаних із оцінкою рівня компетентності персоналу ОПР. Для допомоги персоналу ОПР Украероруху при підготовці до оцінювання теоретичних знань за сертифікаційними дисциплінами розроблені Методичні рекомендації МКК Украероруху.

Методичні рекомендації МКК Украероруху щодо підготовки фахівців ОПР до перевірки теоретичних знань за сертифікаційними дисциплінами розміщені в розділі "Документи".

Контакти

Голова МКК Украероруху

Заступник директора з аеронавігаційного обслуговування
Перевезенцев Сергій Миколайович
тел:(+38 044) 351 57 13
AFTN:УККРЗГЗД, УККРЗГЗБ
Заступник голови МКК Украероруху від РСП «Київцентраеро»

Заступник директора з УПР РСП «Київцентраеро»
Добрівський Віктор Казимирович
тел:(+38 044) 351 61 14
факс:(+38 044) 351 66 55
AFTN:УКБЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху від Дніпровського РСП

Заступник директора з УПР Дніпровського РСП
Осмоловський Сергій Володимирович
тел:(+38 056) 375 80 03
факс:(+38 056) 375 81 51
AFTN:УКДЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху від Львівського РСП

Заступник директора з УПР Львівського РСП
Новаковський Василь Миколайович
тел:(+38 032) 297 21 30
факс:(+38 032) 297 21 11
AFTN:УКЛЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху від Одеського РСП

Заступник директора з УПР Одеського РСП
Сімовських Андрій Борисович
тел:(+38 048) 730 50 07
AFTN:УКОЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху від Харківського РСП

Заступник директора з УПР Харківського РСП
Феоктістов Святослав Феліксович
тел:(+38 057) 740 16 09
факс:(+38 057) 740 16 32
AFTN:УКХЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху від НСЦ

Начальник центру підвищення кваліфікації НСЦ
Чередніченко Дмитро Юрійович
тел:(+38 044) 351 80 10
Секретар МКК Украероруху

Інженер 1-ї категорії відділу організації професійної підготовки персоналу ОПР на об’єктах АНО
Костарєва Ольга Володимирівна
тел:(+38 044) 351 50 52
факс:(+38 044) 351 66 52


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання