Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Служба аеронавігаційного обслуговування
blank Структура та основні засади функціонування
blank Обслуговування повітряного руху
blank Моніторинг якості обслуговування повітряного руху
blank Організація та управління використанням (менеджмент) повітряного простору
blank Організація потоків повітряного руху
blank Організація професійної підготовки персоналу ОПР на об’єктах АНО
blank Метеорологічне обслуговування аеронавігації
blank Методична рада Украероруху
blank Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
blank Служба зв’язку, навігації та спостереження
blank Обслуговування аеронавігаційною інформацією
blank Украероцентр
Новини
28 лютого 2022
Повідомлення про форс-мажорні обставини на території України

24 лютого 2022
Оголощення про закриття повітряного простору України

23 лютого 2022
Верховна Рада України ухвалила рішення про запровадження  надзвичайного стану в окремих регіонах України

23 лютого 2022
Повітряний простір України відкритий та доступний для планування та виконання польотів

13 лютого 2022
Небо над Україною залишається відкритим

Методична рада Украероруху
Методична рада Украероруху (скорочена назва органу – Методрада) є консультативно-дорадчим органом Украероруху з питань безпеки польотів аеронавігації, удосконалення послуг з аеронавігаційного обслуговування та використання повітряного простору України, розвитку об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, підготовки проектів нормативно-правових актів України, які стосуються аеронавігаційного обслуговування та використання повітряного простору України, організації методичної роботи в регіональних структурних підрозділах, Украероцентрі та САІ Украероруху, впровадження стандартів та рекомендованої практики ІСАО, а також вимог Євроконтролю.

Основна мета діяльності Методради – це колективний професійний пошук найбільш ефективних методичних та організаційних заходів щодо розробки та реалізації стратегії, програм та планів розвитку Украероруху з визначених питань.

Методрада у своїй діяльності керується міжнародними договорами України, Повітряним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами України в галузі авіації та сфері ВПП, Статутом Украероруху, організаційно-розпорядчими документами Украероруху та Положенням про Методичну раду Украероруху.

Формою роботи Методради є засідання, які проводяться згідно з планом роботи та графіком проведення засідань. Прийняті Методрадою рішення оформлюються протоколом та вводяться в дію після затвердження директором Украероруху або заступником директора з аеронавігаційного обслуговування за дорученням директора Украероруху.

Методрада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Методради. Головою Методради є заступник директора з аеронавігаційного обслуговування Украероруху, заступниками голови Методради є начальник служби аеронавігаційного обслуговування та заступник директора - начальник Украероцентру Украероруху.

Членами Методради за посадами є заступники директорів з УПР РСП та заступники директорів РСП з використання повітряного простору, аеронавігації заступник начальника служби аеронавігаційного обслуговування, начальник відділу організації та менеджменту повітряного простору, начальник відділу руху, начальник відділу управління використанням повітряного простору (Украероцентр), заступник начальника Украероцентру, начальник САІ, представники Навчально-сертифікаційного центру, інспекції безпеки польотів та якості за поданням керівників цих підрозділів Украероруху, представник ВП «ФПАД України» за поданням президента ВП «ФПАД України» та представник від АДОП (за згодою).

У регіональних структурних підрозділах, в Украероцентрі та САІ відповідно до місцевих Положень про секцію Методради Украероруху діють секції Методради.

В службах ОПР, загальна кількість фахівців ОПР в яких дорівнює або перевищує 15 осіб, відповідно до місцевих Положень про методичну групу діють методичні групи.

Методрада інформує персонал ОрПР служби аеронавігаційного обслуговування, Технічну раду Украероруху, Раду директорів, Раду підприємства про свою діяльність шляхом випуску інформаційного бюлетеня один раз на рік (до 1 лютого) із зазначенням поточного стану виконання усіх прийнятих рішень за підзвітний рік.


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання