Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Служба аеронавігаційного обслуговування
blank Структура та основні засади функціонування
blank Обслуговування повітряного руху
blank Моніторинг якості обслуговування повітряного руху
blank Організація та управління використанням (менеджмент) повітряного простору
blank Організація потоків повітряного руху
blank Організація професійної підготовки персоналу ОПР на об’єктах АНО
blank Метеорологічне обслуговування аеронавігації
blank Методична рада Украероруху
blank Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
blank Служба зв’язку, навігації та спостереження
blank Обслуговування аеронавігаційною інформацією
blank Украероцентр
Новини
28 лютого 2022
Повідомлення про форс-мажорні обставини на території України

24 лютого 2022
Оголощення про закриття повітряного простору України

23 лютого 2022
Верховна Рада України ухвалила рішення про запровадження  надзвичайного стану в окремих регіонах України

23 лютого 2022
Повітряний простір України відкритий та доступний для планування та виконання польотів

13 лютого 2022
Небо над Україною залишається відкритим

Метеорологічне обслуговування аеронавігації
Украерорух є сертифікованим провайдером метеорологічного обслуговування на маршрутах.

Метеорологічне обслуговування на маршрутах безпосередньо здійснюють органи метеорологічного стеження Украероруху за допомогою програмно-технічних засобів Системи централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації (СЦМЗА) та з використанням SADIS FTP-обслуговування (безпечного інформаційного обслуговування авіаційними даними). Районним диспетчерським центрам, Украероцентру, секторам польотно-інформаційного обслуговування районних диспетчерських центрів та диспетчерських органів підходу доступ до бази даних метеорологічної, аерологічної, супутникової інформації, даних ДМРЛ та прогнозів Всесвітньої системи зональних прогнозів забезпечується через систему внутрішнього вебсерверу СЦМЗА.

Метеорологічне обслуговування на маршрутах

Відповідно до вимог наказу Державіаадміністрації від 08.05.2009 № 311 «Про метеорологічне забезпечення аеронавігації на маршруті» на Украерорух було покладено функції здійснення метеорологічного обслуговування на маршрутах з використанням Системи централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації (СЦМЗА) з 01.06.2009.

З червня 2012 року Украерорух є сертифікованим провайдером послуги щодо «Метеорологічного обслуговування на маршрутах».

Метеорологічне обслуговування на маршрутах здійснюють органи метеорологічного стеження Украероруху, які функціонують у складі Центрів ОрПР РСП «Київцентраеро», Львівського, Одеського та Дніпровського РСП.

Метеорологічне обслуговування на маршрутах здійснюється відповідно до вимог Авіаційних правил України «Метеорологічне обслуговування цивільної авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 09.03.2017 № 166, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.09.2017 за № 1092/30960 (зі змінами).

На підставі комплексного аналізу усього синоптичного та аерологічного матеріалу, даних наземних метеорологічних спостережень, метеорологічних супутників та метеорологічних радіолокаторів, постійного стеження за погодою синоптики органів метеорологічного стеження Центрів ОрПР складають для відповідних районів польотної інформації:

  • зональні прогнози GAMET для польотів на низьких рівнях;
  • інформацію SIGMET про фактичні або очікувані визначені особливі явища погоди за маршрутами польотів, та інші явища в атмосфері, які можуть вплинути на безпеку польотів;
  • інформацію AIRMET про фактичні або очікувані визначені явища/умови погоди за маршрутом польоту, які можуть вплинути на безпеку польотів на низьких рівнях;
  • спеціальні повідомлення за даними бортової погоди (ARS) про фактичні визначені явища погоди, які спостерігаються в польоті.


Роз’яснення щодо правил включення метеорологічних елементів до зонального прогнозу GAMET, інформації AIRMET та їх форматів містяться в Інструкції щодо складання зональних прогнозів GAMET та інформації AIRMET (835 Кб)

Для ефективного цілодобового стеження за конвективними явищами погоди у повітряному просторі України у 2012 році Украерорухом уведено в експлуатацію допплерівські метеорологічні радіолокатори METEOR 635C у Львівському та Харківському РСП. Метеорологічні радіолокатори сертифіковано Державіаслужбою України у червні 2012 року.

Авіаційний метеорологічний персонал Украероруху (синоптики органів метеорологічного стеження Центрів ОрПР), що здійснює метеорологічне обслуговування на маршрутах в межах повітряного простору України та у повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну, відповідає вимогам Додатка 3 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Метеорологічне обслуговування міжнародної аеронавігації» та Всесвітньої метеорологічної організації щодо кваліфікації, компетентності, освіти та професійної підготовки.


Метеорологічне обслуговування Центрів організації повітряного руху, секторів польотно-інформаційного обслуговування диспетчерських органів підходу та Украероцентру

Збір, аналіз та надання персоналу Центрів ОрПР, секторів польотно-інформаційного обслуговування диспетчерських органів підходу та Украероцентру метеорологічної інформації, необхідної для виконання ними функцій, пов’язаних з обслуговуванням повітряного руху (управлінням повітряним рухом, польотно-інформаційним обслуговуванням, контролем за режимом польотів та управлінням використанням повітряного простору), забезпечується за допомогою програмно-технічних засобів СЦМЗА з використанням SADIS FTP-обслуговування (безпечного інформаційного обслуговування авіаційними даними), яке надається Метеорологічною службою Великої Британії, інших національних та міжнародних джерел метеорологічних даних. Доступ до бази метеорологічної та аерологічної інформації, даних метеорологічних радіолокаторів та супутників, а також графічних продуктів СЦМЗА забезпечується через систему внутрішнього вебсерверу СЦМЗА.

Зовнішній вебсайт СЦМЗА

У січні 2014 року Украерорухом уведено в експлуатацію зовнішній вебсайт СЦМЗА «МетСом», який може використовуватися з інформаційною метою авіаційними та іншими зацікавленими споживачами, діяльність яких пов’язана з авіаційною галуззю та/або будь-якою іншою господарською та комерційною діяльністю. Вебсайт наповнений оперативною метеорологічною інформацією, що використовується для обслуговування авіації, даними допплерівських метеорологічних локаторів, метеорологічних супутників. Доступ до інформаційних ресурсів СЦМЗА через зовнішній вебсайт забезпечується з використанням мережі Internet, умови доступу розміщено на інформаційній сторінці вебсайту за адресою http://meteo.uksatse.ua

Перспективні питання метеорологічного обслуговування аеронавігації

Упровадження інтероперабельної в глобальному масштабі системи організації повітряного руху, на створення якої протягом останнього десятиліття спрямовані основні зусилля ІСАО, вимагає переходу до обміну інформацією, в тому числі і метеорологічною, в цифровому форматі. Протягом 2021 – 2022 років Украерорухом буде проведено чергову модернізацію програмно-технічних засобів СЦМЗА для забезпечення впровадження стандарту Додатку 3 ІСАО щодо обміну оперативною метеорологічною інформацією, в тому числі і інформацією SIGMET та AIRMET, в цифровому форматі моделі глобального обміну метеорологічною інформацією ІСАО (IWXXM).


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання