Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Служба аеронавігаційного обслуговування
blank Структура та основні засади функціонування
blank Обслуговування повітряного руху
blank Моніторинг якості обслуговування повітряного руху
blank Організація та управління використанням (менеджмент) повітряного простору
blank Організація потоків повітряного руху
blank Організація професійної підготовки персоналу ОПР на об’єктах АНО
blank Метеорологічне обслуговування аеронавігації
blank Методична рада Украероруху
blank Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
blank Служба зв’язку, навігації та спостереження
blank Обслуговування аеронавігаційною інформацією
blank Украероцентр
Новини
28 лютого 2022
Повідомлення про форс-мажорні обставини на території України

24 лютого 2022
Оголощення про закриття повітряного простору України

23 лютого 2022
Верховна Рада України ухвалила рішення про запровадження  надзвичайного стану в окремих регіонах України

23 лютого 2022
Повітряний простір України відкритий та доступний для планування та виконання польотів

13 лютого 2022
Небо над Україною залишається відкритим

Організація потоків повітряного руху
Україна повністю інтегрована в діяльність ЄВРОКОНТРОЛЮ, як менеджера загальноєвропейської аеронавігаційної мережі (Network Manager – NM), що безпосередньо здійснює функції організації потоків повітряного руху (ATFM) через орган NMOC.

Процедури організації потоків повітряного руху використовуються з метою сприяння організації безпечного, впорядкованого та прискореного потоку повітряного руху й забезпечення максимального використання пропускної спроможності європейської мережі організації повітряного руху відповідно до міжнародних стандартів та рекомендованої практики ІСАО та згідно з Правилами організації потоків повітряного руху, затвердженими наказом Державіаслужби України від 20.07.2016 № 567.

Процедури ATFM в Україні забезпечуються органом ЄВРОКОНТРОЛЮ NMOC спільно з FMP, що організовані у кожному Центрі ОрПР, та застосовуються для:
  • попередження перевищення попиту повітряного руху порівняно з пропускною спроможністю секторів ОПР або максимально можливого застосування пропускної спроможності EATMN для оптимізації продуктивності EATMN та зведення до мінімуму негативного ефекту на діяльність експлуатантів;
  • оптимізації пропускної спроможності EATMN шляхом розробки і застосування заходів вдосконалення пропускної спроможності органів ОПР;
  • сприяння та підтримки під час менеджменту критичних подій;
  • обміну інформацією щодо ATFM між суб’єктами авіаційної діяльності з метою ефективного планування польотів.

Пункт організації потоків повітряного руху

Пункт організації потоків повітряного руху (пункт ОППР) – Flow Management Position (FMP) – орган, який створюється в Центрі ОрПР для забезпечення необхідної координації заходів організації потоків повітряного руху в межах району відповідальності відповідного Центру ОрПР.

FMP проводить моніторинг потоків повітряного руху та здійснює аналіз завантаженості секторів ОПР та аеродромів по відношенню до відповідної пропускної спроможності з метою визначення необхідності застосування тих чи інших заходів ATFM.

Пропускна спроможність секторів ОПР РДЦ та ДОП

Пропускна спроможність секторів ОПР РДЦ та ДОП, в першу чергу, залежить від складності сектору та визначається на підставі визначається на підставі коефіцієнту гранично-допустимої завантаженості диспетчера УПР (визначається відношенням часу виконання технологічних операцій до загального часу роботи диспетчера УПР, впродовж якого здійснюється визначення пропускної спроможності.

Визначення пропускної спроможності сектора ОПР здійснюється за допомогою Методики визначення пропускної спроможності сектора ОПР та допустимої кількості ПС, які можуть знаходитися одночасно при наданні диспетчерського ОПР в секторі ОПР, затвердженої в Украерорусі, або за допомогою методики ЄВРОКОНТРОЛЮ CAPAN.

Методика CAPAN полягає у fast time-моделюванні шляхом відтворення робочого середовища диспетчера УПР та процесу виконання технологічних операції з ОПР у комп’ютерній моделі. У результаті моделювання визначається залежність завантаженості диспетчерів УПР від кількості ПС, що обслуговуються – пропускна спроможність секторів ОПР.

Приклад комп’ютерної моделі (схема радіолокаційного наведення ПС), яка використовується для визначення пропускної спроможності сектора ОПР за методикою CAPAN (376Kb)

Пропускна спроможність на цивільних аеродромах

Взаємодія стосовно ATFM між експлуатантами аеродромів, органами ОПР та FMP здійснюється відповідно до місцевих інструкцій із взаємодії щодо ATFM. Інструкції створюються з метою зменшення вірогідності виникнення збійних ситуацій на аеродромі через несприятливі погодні умови, обмеження використання елементів інфраструктури аеродрому, запобігання перевищення пропускної спроможності секторів органів ОПР та аеродромів шляхом введення заходів ATFM.

Дані щодо пропускної спроможності аеродромів, які зазначені у відповідних інструкціях із взаємодії між суб’єктами аеропортової діяльності, органами ОПР та FMP визначаються на підставі:
  • моделювання у реальному часі (моделювання на диспетчерських тренажерах);
  • • моделювання за методиками ЄВРОКОНТРОЛЮ (PIATA + та ін.) з використанням даних реальних вимірювань щодо операцій ПС на аеродромі та спеціального програмного забезпечення;
  • • інформації щодо пропускної спроможності аеродрому від експлуатанта аеродрому (аеропорту).


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання