Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Служба аеронавігаційного обслуговування
blank Структура та основні засади функціонування
blank Обслуговування повітряного руху
blank Контроль якості обслуговування повітряного руху
blank Організація та управління використанням (менеджмент) повітряного простору
blank Організація потоків повітряного руху
blank Метеорологічне обслуговування аеронавігації
blank Методична рада Украероруху
blank Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
blank Служба зв’язку, навігації та спостереження
blank Обслуговування аеронавігаційною інформацією
blank Украероцентр
Новини
2 січня 2018
Украерорух отримав сертифікат провайдера аеронавігаційного обслуговування

27 грудня 2017
Уряд затвердив фінансовий план Украероруху на 2018 рік

7 грудня 2017
З Міжнародним днем цивільної авіації

1 грудня 2017
Відновлення проекту впровадження КСУ на базі програмної платформи SAP

30 листопада 2017
Керівництво Украероруху обговорило питання взаємодії під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів з Директором Дирекції менеджера мережі ЄВРОКОНТРОЛЮ

Методична рада Украероруху
Методична рада Украероруху (скорочена назва органу – Методрада) є консультативно-дорадчим органом Украероруху з питань безпеки польотів аеронавігації, удосконалення послуг з аеронавігаційного обслуговування та використання повітряного простору України, розвитку об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху, підготовки проектів нормативно-правових актів України, які стосуються аеронавігаційного обслуговування та використання повітряного простору України, організації методичної роботи в регіональних структурних підрозділах, Украероцентрі та САІ Украероруху, впровадження стандартів та рекомендованої практики ІСАО, а також вимог Євроконтролю.

Основна мета діяльності Методради – це колективний професійний пошук найбільш ефективних методичних та організаційних заходів щодо розробки та реалізації стратегії, програм та планів розвитку Украероруху з визначених питань.

Методрада у своїй діяльності керується міжнародними договорами України, Повітряним кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами України, Статутом Украероруху, організаційно-розпорядчими документами Украероруху та Положенням про Методичну раду Украероруху.

Формою роботи Методради є засідання, які проводяться згідно з планом роботи та графіком проведення засідань. Прийняті Методрадою рішення оформлюються протоколом та вводяться в дію після затвердження директором Украероруху або першим заступником директора Украероруху за дорученням директора Украероруху.

Методрада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Методради. Головою Методради є заступник директора з аеронавігації, заступниками голови Методради є заступник начальника служби аеронавігаційного обслуговування та начальник Украероцентру.

Членами Методради за посадами є заступники директорів з УПР РСП та заступники директорів РСП з використання повітряного простору, начальник Центру з організації та забезпечення роботи органів ОПР, начальник Центру з розвитку аеронавігації, начальник відділу з розвитку маршрутів ОПР та цивільно-військової координації, начальник відділу руху, начальник відділу управління використання повітряного простору (Украероцентр), перший заступник начальника Украероцентру, начальник САІ Украероруху, представники Навчально-сертифікаційного центру, Інспекції з внутрішнього контролю та аудиту за поданням керівників цих підрозділів Украероруху, представник ВП «ФПАД України» за поданням президента ВП «ФПАД України» (за згодою).

У регіональних структурних підрозділах, в Украероцентрі та САІ Украероруху відповідно до місцевих Положень про секцію Методради Украероруху діють секції Методради.

В службах ОПР, загальна кількість фахівців ОПР в яких дорівнює або перевищує 15 осіб, відповідно до місцевих Положень про методичну групу діють методичні групи.

Методрада інформує персонал ОрПР Служби аеронавігаційного обслуговування, Технічну раду Украероруху, Раду директорів, Раду підприємства про свою діяльність шляхом випуску інформаційного бюлетеня один раз на рік (до 1 лютого) із зазначенням поточного стану виконання усіх прийнятих рішень за підзвітний рік.


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання