Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Місія та завдання
blank Структура і контакти
blank РСП «Київцентраеро»
blank Дніпровський РСП
blank РСП «Кримаерорух»
blank Львівський РСП
blank Одеський РСП
blank Харківський РСП
blank Сертифікати
blank Відзнаки
blank Цифри та факти
blank Річні звіти
blank Економіка та фінанси
blank Фінансова звітність
blank Міжнародна діяльність
blank Доступ до публічної інформації
blank Звернення громадян
blank Оголошення
Новини
27 лютого 2019
PANSA та Украерорух вдосконалюють співпрацю у сфері аеронавігації

12 лютого 2019
Обсяг наданих Украерорухом аеронавігаційних послуг у 2018 році збільшився на 18,5 %

4 лютого 2019
Украерорух сертифікував і запустив сучасну систему AMHS

31 січня 2019
Фахівці Украероруху взяли участь у розробці концепції дій щодо впровадження регіональної програми НАТО з безпеки повітряного простору в Україні

17 грудня 2018
EASA сертифікувала Украерорух

Одеський регіональний структурний підрозділ
Обслуговування повітряного руху (АTS)

Район відповідальності органів ОПР Одеського РСП Украероруху охоплює повітряний простір над Одеською, Миколаївською, частиною Херсонської областей України та значною частиною акваторії Чорного моря, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами покладена на Україну, і становить 171 014 кв. км.

Одеський районний диспетчерський центр (РДЦ) здійснює районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське обслуговування підходу, польотно-інформаційне та аварійне обслуговування. Повітряний простір Одеського району польотної інформації поділяється на 6 секторів СТА, 2 сектори ТМА та сектор польотно-інформаційного обслуговування. Для рівномірної завантаженості диспетчерів, підтримання прискореного та впорядкованого потоку повітряного руху, залежно від інтенсивності руху, конфігурація секторів може змінюватися.

РДЦ Одеса межує з:
 • РДЦ Анкара (Туреччина)
 • РДЦ Софія (Болгарія)
 • РДЦ Бухарест (Румунія)
 • РДЦ Кишинів (Молдова)
 • РДЦ Київ
 • РДЦ Дніпро

Взаємодія між органами ОПР РДЦ України та РДЦ суміжних держав врегульовані Письмовими угодами (LoA).

Для забезпечення автоматизованої координації прийому/передачі контролю за рухом ПС між суміжними органами ОПР використовується автоматизований обмін польотними даними відповідно до стандарту ЕВРОКОНТРОЛЮ видання 2.3 On-Line Data Interchange (OLDІ).

Обслуговування повітряного руху на аеродромах «Одеса», «Херсон» та «Миколаїв» здійснюється аеродромними диспетчерськими вишками (АДВ), які надають диспетчерське, польотно-інформаційне, аварійне обслуговування та здійснюють передпольотне інформаційне обслуговування.

Взаємодія між органами ОПР РДЦ та АДВ в межах України врегульовані Протоколами взаємодії.

На аеродромі «Одеса» з 6 лютого 2014 року впроваджені схеми прильоту та вильоту за схемами точної зональної навігації за навігаційною специфікацією ICAO RNAV 1 (P-RNAV).

Пункт організації потоків повітряного руху (FMP)

Пункт організації потоків повітряного руху (ОППР) (Flow Management Position (FMP)) проводить моніторинг потоків повітряного руху та здійснює аналіз завантаженості секторів ОПР та аеродромів по відношенню до відповідної пропускної спроможності з метою визначення необхідності застосування тих чи інших заходів ATFM.

Група управління використанням повітряного простору (ASM)

Військовослужбовці групи управління використанням повітряного простору забезпечують виконання правил та процедур гнучкого використання повітряного простору. Також вони виконують планування та координацію, розробку та встановлення обмежень використання повітряного простору; організують та здійснюють взаємодію з суміжними органами ОПР, Украероцентром, відповідними органами управління Повітряних Сил Збройних Сил України, відомчими органами УПР. Завдання, покладені на військовослужбовців, виконуються за допомогою Автоматизованої системи планування повітряного руху та диспетчерського контролю (АС ППР ДК), розробленої провідними спеціалістами Украероцентру.

Метеорологічне обслуговування аеронавігації (МЕТ)

Метеорологічне обслуговування аеронавігації на маршруті та у районах польотів здійснюється групою з метеорологічного забезпечення РДЦ у відповідності до чинних Правил метеорологічного забезпечення авіації. Збір, аналіз та надання метеорологічної інформації диспетчерському складу РДЦ забезпечується за допомогою Системи централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації (СЦМЗА) з використанням супутникової системи розповсюдження інформації з авіаційною метою (SADIS).

З 14.11.2012 в брифінг-офісі на аеродромі «Одеса» уведено в експлуатацію автоматизовану систему передпольотної метеорологічної інформації (АСМЕТ), що забезпечує доступ експлуатантам та екіпажам повітряних суден до регулярно оновлюваних баз метеорологічних даних та самостійну підготовку до польоту.

На аеродромі «Одеса» забезпечується підготовка та поширення ДВЧ-радіомовних передач типу ATIS.

Зв’язок, навігація та спостереження (CNS)

Модернізація та обладнання

Обслуговування повітряного руху здійснюється за допомогою автоматизованої системи керування повітряним рухом, сучасного устаткування радіолокації та зв’язку українського та іноземного виробництва із застосуванням найсучасніших технологій і процедур. Колектив Одеського РСП докладає багато зусиль для забезпечення європейського рівня обслуговування повітряного руху. На робочих місцях органів ОПР та об’єктах РТЗ постійно проводяться заходи з реконструкції та модернізації, впровадження сучасних засобів зв’язку, навігації та спостереження.

У 2000 році прийнята в експлуатацію автоматизована система керування повітряним рухом «Анастасія-2». Виробник – корпорація НВО «Аеротехніка» Україна.

АС КПР «Анастасія-2», призначена для прийому, обробки та відображення радіолокаційної, пеленгаційної, планової та іншої інформації для забезпечення керування та автоматизації процесів управління повітряним рухом у зоні відповідальності Одеського РДЦ.

Засоби зв’язку. Для здійснення радіообміну між диспетчерами органів ОПР та екіпажами ПС використовуються радіостанції авіаційного електрозв’язку, приймальні та передавальні пристрої діапазону ДВЧ.

Засоби навігації. З метою забезпечення радіонавігації екіпажам ПС при польотах по маршрутах та при заходженні на посадку використовуються азимутальні та далекомірні радіомаяки систем VOR та DME, окремі приводні радіостанції (ОПРС), автоматичні радіопеленгатори (АРП).

Засоби спостереження. Первинні оглядові радіолокатори трасові, вторинні оглядові радіолокатори трасові, оглядові радіолокатори аеродромні. Забезпечують спостереження за ПС у зонах відповідальності органів ОПР, отримання інформації про місцезнаходження ПС для здійснення процесу управління повітряним рухом. Надають необхідну радіолокаційну інформацію на АС КПР.

Усі параметри систем зв’язку, навігації та спостереження відповідають міжнародним нормам. Організація систем резервування забезпечує необхідний рівень надійності роботи.

Впроваджені проекти

За останні роки введено в експлуатацію найсучаснішу систему комутації мовного зв'язку, послідовно модернізуються системи електропостачання, зв’язку та робочі місця диспетчерів.

Поступово із року в рік здійснюється розширення функціональних можливостей АС КПР «Анастасія-2».

У 2009 році введено в експлуатацію робочі місця аеродромно-диспетчерської вишки АС КПР «Анастасія-2», які призначено для автоматизації керування повітряним та наземним рухом ПС і наземним рухом транспорту в районі аеродрому. Виробник – корпорація НВО «Аеротехніка» Україна.

20 травня 2009 року впроваджено центри автоматизації Системи централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації з використанням системи SADIS (СЦМЗА) в усіх регіональних структурних підрозділах Украероруху, у тому числі й в Одеському РСП. Використання цієї системи вирішує проблему оперативного надходження метеоінформації на робочі місця авіадиспетчерів районного диспетчерського центру в реальному часі і стандартних форматах та протоколах обміну, що застосовуються в усьому світі.

В 2010 році в РДЦ введені в експлуатацію віддалені РМ автоматизованої системи планування повітряного руху та диспетчерського контролю (АС ППР/ДК) Украероруху для забезпечення достатнього рівня автоматизації процесів планування, координації та моніторингу ВПП, а також обміну інформацією щодо використання повітряного простору між РДЦ та Украероцентром.

У 2010 році введено в експлуатацію аеродромний оглядовий радіолокатор ATCR 33S/SIR S, у якому впроваджений режим S, що забезпечує високу вірогідність радіолокаційної інформації. Це сучасний аеродромний радіолокаційний комплекс, у якому використані новітні технології радіолокаційного спостереження й радіоелектроніки.

У 2010 році створено та введено в експлуатацію ретранслятор авіаційного повітряного електрозв'язку в м. Ізмаїл.

У 2010-2011 роках (році) впроваджено вузол магістральної телекомунікаційної мережі (МТМ) для об'єднання даних від різних мереж (голос, дані спостереження та інше), автоматичного резервування каналів й устаткування.

В 2011 році введено в експлуатацію тренажер аеродромної вишки з відображенням аеродромного руху (3D-TOWER), який дає змогу проводити підготовку диспетчерів АДВ на більш якісному рівні.

У 2011 році впроваджено модернізоване спеціальне математичне забезпечення для АС КПР «Анастасія-2» Одеського РДЦ щодо застосування процедур P-RNAV.

07 листопада 2011 року введене в експлуатацію обладнання віддаленого автоматизованого робочого місця диспетчера польотно-інформаційного обслуговування (ВАРМ ПІО) РДЦ автоматизованої системи планування повітряного руху та диспетчерського контролю (АС ППРДК).

14 грудня 2011 року введено в експлуатацію Автоматизовану систему передачі інформації у районі аеродрому (ATIS), що забезпечує безперервне циклічне мовлення повідомлень російською та англійською мовами в автоматичному режимі на двох частотах авіаційного електрозв’язку на аеродромі «Одеса».

19 січня 2012 року введено в експлуатацію модернізоване обладнання робочих місць організації потоків повітряного руху FMP.

В листопаді 2012 року для забезпечення авіаційного повітряного зв’язку в районному диспетчерському центрі та на аеродромній диспетчерській вишці Одеси введено в експлуатацію нові приймальний (ПМРЦ), передавальний (ПРЦ) радіоцентри авіаційного повітряного електрозв'язку та обладнання резервної системи авіаційного повітряного електрозв’язку (LRS) ДВЧ – діапазону, створені на основі сучасного устаткування фірми “Rohde&Schwarz” (Німеччина).

12 листопада 2012 року впроваджено модернізоване програмне забезпечення в системах обробки польотних даних у зв’язку з впровадженням нового формату плану польоту ICAO (FPL 2012).

12 листопада 2012 року введено в експлуатацію обладнання та програмне забезпечення системи централізованого метеорологічного забезпечення аеронавігації з використанням системи SADIS (ACMET).

29 грудня 2012 року введено в експлуатацію обладнання та програмне забезпечення комплексу аналізу радіолокаційних даних (КАРД) від аеродромного оглядового радіолокатора ATCR 33S/SIR S, встановленого в Одеському РСП.

У квітні 2013 року введено в експлуатацію наземні засоби радіотехнічного забезпечення для роботи органу AFIS Херсон.

07 жовтня 2013 року введено в експлуатацію автономний моноімпульсний вторинний оглядовий радіолокатор SIR-S, у якому впроваджено режим S, що забезпечує високу вірогідність радіолокаційної інформації. Це сучасний радіолокаційний комплекс, у якому використані новітні технології радіолокаційного спостереження й радіоелектроніки.

З березня місяця 2014 року організовано роботу об’єкта ТРЛК «Скадовськ» та введено в експлуатацію наземні засоби радіотехнічного забезпечення.

3 червня 2014 року введено в експлуатацію обладнання АСММ VOLMET в Одеському РСП.

29 жовтня 2014 року введено в експлуатацію сучасні радіостанції ВЧ-діапазону для забезпечення авіаційного пошуку на морі в межах РПІ України.

У грудні 2015 року введено в експлуатацію наземні засоби радіотехнічного забезпечення для роботи органу АДВ Херсонської служби ОПР Одеського РСП.

У липні 2016 року введено в експлуатацію сучасні радіостанції внутрішньо-аеропортового електрозв’язку в районі аеродрому «Одеса».

У грудні 2016 року для забезпечення авіаційного повітряного зв’язку в районному диспетчерському центрі введено в експлуатацію радіостанції авіаційного повітряного електрозв’язку ДВЧ – діапазону, створені на основі сучасного устаткування фірми “Rohde&Schwarz” (Німеччина).


Плани розвитку та модернізації
 • Встановлення та впровадження нової сучасної АС КПР для здійснення процесу управління повітряним рухом.
 • Встановлення та впровадження нового моноімпульсного вторинного радіолокатора (МВРЛ) в районі м. Скадовська.
 • Впровадження диспетчерського тренажера для нової АС КПР.
 • Будівництво нової аеродромно-диспетчерської вишки на аеродромі «Одеса».
 • Придбання та встановлення всебічно направлених далекомірних радіомаяків діапазону УВЧ (DME) в Одеському РСП.
 • Заміна автоматичних радіопеленгаторів (АРП) на найсучасніші.


Перелік служб обслуговування повітряного руху (СОПР)

Одеському РСП підпорядкована Миколаївська СОПР.

Контактна інформація

Одеський РСП Украероруху, аеропорт ЦА,
м. Одеса, Україна, 65054

тел.:(+38 048) 730 50 04
факс:(+38 0482) 49 16 82
e-mail:
Директор РСП
Горголь Володимир Олексійович
тел.:(+38 048) 730 50 04
факс:(+38 0482) 49 14 36
e-mail:
AFTN:УКОЖЗГЗА
Заступник директора з управління повітряним рухом
Сімовських Андрій Борисович
тел.:(+38 048) 730 50 07
факс:(+38 0482) 49 16 82
e-mail:
AFTN:УКОЖЗГЗД
Заступник директора із зв’язку, навігації та спостереження
Степурко Анатолій Павлович
тел.:(+38 048) 730 50 50
e-mail:
AFTN:УКОЖЫТЫД
Заступник директора з використання повітряного простору, полковник
Тітаренко Сергій Вікторович
тел.:(+38 048) 730 50 20
e-mail:
AFTN:УКОЖЗРЗВ
Заступник директора з інженерного забезпечення
Попчук Геннадій Іванович
тел.:(+38 048) 730 50 39
тел./факс:(+38 048) 730 50 94
e-mail:
AFTN:УКОЖЗГЗМ
Начальник Одеського РДЦ
Кривошеєнко Вадим Володимирович
тел:(+38 048) 730 50 25
факс:(+38 048) 715 21 03
e-mail:
AFTN:УКОЖЗЯЗЬ
Начальник Херсонської служби ОПР
Луценко Віктор Васильович
тел.:(+38 0552) 79 57 45
e-mail:
AFTN:УКОХЗГЗА


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання