Міністерство інфраструктури України
Державне підприємство
обслуговування повітряного руху України
Безпека. Ефективність. Відповідальність
In English
blank Служба аеронавігаційного обслуговування
blank Структура та основні засади функціонування
blank Обслуговування повітряного руху
blank Контроль якості обслуговування повітряного руху
blank Організація та управління використанням (менеджмент) повітряного простору
blank Організація потоків повітряного руху
blank Метеорологічне обслуговування аеронавігації
blank Методична рада Украероруху
blank Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
blank Служба зв’язку, навігації та спостереження
blank Обслуговування аеронавігаційною інформацією
blank Украероцентр
Новини
15 березня 2018
Відкрито конкурсний відбір кандидатів на посади диспетчерів-інструкторів

14 березня 2018
Украерорух ділиться досвідом і розширює співпрацю з провайдерами аеронавігаційного обслуговування Білорусі, Польщі, Литви і Латвії

12 березня 2018
Украерорух – учасник проекту Євроконтролю із вдосконалення європейської системи професійного відбору авіадиспетчерів

2 березня 2018
Украерорух підписав контракт із Helios Technology Limited

28 лютого 2018
Авіаційна влада України, Украерорух та FAA розглядають можливість відновлення польотів повітряних суден з реєстрацією США у повітряному просторі під відповідальністю України

Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху
Місцева кваліфікаційна комісія створена в Украерорусі у 2003 році наказом Украероруху від 19.02.2003 № 48 «Про місцеву кваліфікаційну комісію».

Місцева кваліфікаційна комісія Украероруху (МКК Украероруху) є постійно діючим органом Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, створена з метою організації та здійснення оцінювання рівня компетентності персоналу ОПР Служби аеронавігаційного обслуговування Украероруху та виконання інших завдань та функцій, покладених на МКК Украероруху.

Основною формою роботи МКК Украероруху є засідання. Планові засідання проводяться, як правило, кожного третього робочого тижня місяця, позапланові – за рішенням голови МКК Украероруху.

До складу МКК Украероруху входять: голова, заступники голови від РСП та НСЦ Украероруху, секретар, помічники заступників голови від РСП та НСЦ Украероруху та члени МКК Украероруху.

Головою МКК Украероруху є заступник директора з аеронавігації (за посадою), заступниками голови від РСП є заступники директорів з УПР (за посадою), заступником голови від НСЦ Украероруху – начальник центру кваліфікаційної підготовки НСЦ Украероруху.

Членами МКК Украероруху призначаються кваліфіковані фахівці з числа керівного складу апарату управління Служби АНО. Персональний та кількісний склад членів МКК Украероруху визначається головою МКК Украероруху та вводиться в дію наказом Украероруху.

Секретар МКК Украероруху призначається з числа фахівців апарату управління Служби АНО, що підпорядковуються безпосередньо заступнику директора з аеронавігації.

Склад МКК Украероруху затверджений наказом Украероруху від 04.04.2014 № 130 «Про затвердження складу місцевої кваліфікаційної комісії Украероруху».

Основні завдання місцевої кваліфікаційної комісії Украероруху:

1. Організація та оцінювання рівня компетентності персоналу ОПР, що має вимоги наявності чинного свідоцтва диспетчера служби руху.
2. Перевірка документів, пов’язаних з сертифікацією персоналу ОПР на відповідність їх вимогам, встановленим нормативно-правовими актами України та організаційно-розпорядчими документами Украероруху.
3. Підготовка та супроводження переліку контрольних питань з сертифікаційних дисциплін, пов’язаних із оцінкою рівня компетентності персоналу ОПР.
4. Контроль виконання у Службі АНО встановлених сертифікаційних вимог, зазначених в нормативно-правових актах України, організаційно-розпорядчих документах уповноваженого органу цивільної авіації та Украероруху, під час проведення сертифікації персоналу ОПР.
5. Організація методичної допомоги керівному та диспетчерському складу з питань, що стосуються оцінювання рівня компетентності персоналу ОПР.
6. Організація затвердження кандидатів до резерву на заміщення та призначення на керівні посади ОПР.
7. Організація ведення облікової звітної документації та архіву МКК Украероруху.
8. Організація взаємодії за окремим дорученням директора Украероруху з міжнародними організаціями, відповідними структурними підрозділами уповноваженого органу цивільної авіації та підрозділами Украероруху, що стосується сертифікації персоналу ОПР.
9. Організація та проведення оцінювання рівня компетентності при виникненні сумнівів щодо компетентності фахівця ОПР.
10. Організація та проведення оцінювання рівня компетентності при наданні рейтингу(-ів), спеціальної та особливої відміток та або допуску (-ів) до самостійної роботи.
11. Проведення оцінювання рівня компетентності кандидатів на отримання свідоцтва студента-диспетчера служби руху/диспетчера служби руху.

МКК Украероруху у своїй діяльності керується чинними нормативно-правовими актами України, організаційно-розпорядчими документами Украероруху та Положенням про МКК Украероруху.

Зміни до Положення про МКК Украероруху вносяться наказами Украероруху за погодженням з повноважним органом цивільної авіації України.

Щорічно складаються графік роботи МКК Украероруху та графік проведення сертифікаційних перевірок на продовження терміну дії свідоцтва диспетчера служби руху в РСП та службах ОПР екзаменаторами МКК Украероруху.

Відповідно до вимог Положення про МКК Украероруху здійснюється підготовка та супроводження переліку контрольних питань з сертифікаційних дисциплін, пов’язаних із оцінкою рівня компетентності персоналу ОПР. Для допомоги персоналу ОПР Украероруху при підготовці до оцінювання рівня теоретичних знань за сертифікаційними дисциплінами розроблені Методичні рекомендації МКК Украероруху.

Наприкінці року, відповідно до вимог Положення про МКК Украероруху, готується Звіт про роботу МКК Украероруху за рік, в якому надається узагальнена інформація про кількість опрацьованих документів та прийнятих рішень, кількість проведених сертифікаційних перевірок тощо та інформується про проведені в межах її повноважень заходи.

Методичні рекомендації МКК Украероруху щодо підготовки фахівців ОПР до перевірки теоретичних знань за сертифікаційними дисциплінами розміщені в розділі "Документи".

Контакти

Голова МКК Украероруху

Заступник директора з аеронавігації
Гуцан Руслан Володимирович
тел:(+38 044) 351 51 95
факс:(+38 044) 351 59 35
AFTN:УККРЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху

В. о. заступника директора з УПР РСП «Київцентраеро»
Добрівський Віктор Казимирович
тел:(+38 044) 351 61 14
факс:(+38 044) 351 66 55
AFTN:УКБЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху:

Заступник директора з УПР
Дніпропетровського РСП
Осмоловський Сергій Володимирович
тел:(+38 056) 375 80 03
факс:(+38 056) 375 81 51
AFTN:УКДЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху

Заступник директора з УПР
Львівського РСП
Товстик Микола Іванович
тел:(+38 032) 297 21 30
факс:(+38 032) 297 21 11
AFTN:УКЛЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху

Заступник директора з УПР
Одеського РСП
Сімовських Андрій Борисович
тел:(+38 048) 730 50 07
AFTN:УКОЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху

В. о. заступника директора з УПР Харківського РСП
Харківського РСП
Феоктістов Святослав Феліксович
тел:(+38 057) 740 16 09
факс:(+38 057) 740 16 32
AFTN:УКХЖЗГЗД
Заступник голови МКК Украероруху

Начальник центру кваліфікаційної підготовки НСЦ
Дмитренко Анатолій Борисович
тел:(+38 044) 351 58 58
Секретар МКК Украероруху

Провідний інженер відділу руху
Пофатна Тетяна Володимирівна
тел:(+38 044) 351 58 54
факс:(+38 044) 351 66 52


мапа сайту  |   пошук  |   зворотний зв'язок  |   гостьова книга  |   посилання